ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Biologická čistírna odpadních vod je tvořena soustavou tří rybníků ležících stupňovitě nad sebou. Náklady na samotnou stavbu činily 16,7 milionů korun. Z toho dotace z evropských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí byla 12,4 milionů. Státní fond pak věnoval vlastní dotaci ve výši 733 tisíc korun a městys Libice nad Doubravou investoval 1,4 milionů korun. Stavba byla zahájena 19. dubna 2010 a slavnostně otevřena 5. srpna 2011 a nyní je v ročním zkušebním provozu.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ČOV (05.08.2011)

   

   

   

   

  

Comments are closed.