WWW.NASELIBICEND.CZ

Dnes (7.9.2023) je tomu přesně 228 let od povýšení naší obce na městys a udělení práva pořádat dva výroční a čtyři dobytčí trhy. To vše zásluhou Benedikta Boleslavského z Rittersteinu (tehdejšího majitele libického dvora). 7. září 1795 byla dekretem císaře Františka II. povýšena Libice na městys. A takovýchto událostí najdeme v historii naší obce mnoho např.:

U příležitosti tohoto výročí dochází ke zveřejnění tohoto webového projektu: NAŠE LIBICE NAD DOUBRAVOU – GEOGRAFICKO-HISTORICKÝM POHLEDEM, jakožto nástupce webu http://libice.vladas.cz/.

Vše na jednom místě! Na nové adrese www.naselibicend.cz najdete: podrobnou historii obce a přehlednou časovou osu hlavních událostí; historii památek a významných staveb; historii spolků; přehled kronik; významná výročí obce; mapová díla a na nich zachycenou obec; historické letecké snímky (ortofoto) a jejich srovnání; historické pohlednice; rozsáhlá statistická data včetně Sčítání osob, domů a bytů; přehled místních částí; informace o Liběcké stezce; vše doplněno o dobové a současné fotografie.

TOTO NEJSOU OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTYSE LIBICE NAD DOUBRAVOU!!!