STATISTIKA / SLDB

„Statistika nuda je, má však cenné údaje…..“ zná snad každý, ale vždy to nuda být nemusí.


OBYVATELSTVO

Počet obyvatel Libice a místních částí v letech 1869-2021 (podle SLDB)

Rok/Obec Libice n/D celkem Barovice Chloumek Kladruby Křemenice Lhůta Libice n/D Libická Lhotka Malochyně Nehodovka Spálava
1869 1904 118 168 189 106 254 662 189 58 57 103
1880 1939 136 196 206 105 228 684 181 54 57 92
1890 1788 108 154 170 108 209 654 185 54 56 90
1900 1752 98 157 167 102 240 608 195 44 56 85
1910 1765 124 183 143 87 237 618 176 47 49 101
1921 1762 122 181 141 81 232 616 178 61 62 88
1930 1519 115 139 132 69 200 549 165 42 38 70
1950 1137 73 95 101 50 150 441 122 29 22 54
1961 1110 89 79 106 46 114 439 140 24 23 50
1970 999 89 75 78 38 95 417 127 19 17 44
1980 890 89 44 53 45 72 454 94 10 6 23
1991 845 74 37 31 30 49 533 65 6 1 19
2001 850 72 34 25 30 41 555 57 14 1 21
2011 814 57 38 18 24 38 542 67 14 16
2021 823 43 33 19 18 40 571 76 7 4 12

* Počet obyvatel
V roce 1869 se zjišťovalo obyvatelstvo přítomné civilní, v letech 1880-1950 obyvatelstvo přítomné a v letech 1961-1991 obyvatelstvo bydlící, tj. hlášené v obci k trvalému pobytu, i když bylo dočasně nepřítomné. V roce 2001 zahrnuje údaj o počtu obyvatel všechny osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (cizinci s přechodným pobytem na území ČR, pokud doba jejich pobytu přesáhla 90 dnů). Při sčítání v roce 2011 je uveden počet obyvatel obvykle bydlících.


BYTOVÝ FOND

Počet domů Libice a místních částí v letech 1869-2021 (podle SLDB)

Rok/Obec Libice n/D celkem Barovice Chloumek Kladruby Křemenice Lhůta Libice n/D Libická Lhotka Malochyně Nehodovka Spálava
1869 244 19 22 21 13 30 85 27 7 7 13
1880 261 19 28 22 13 31 89 29 7 8 15
1890 253 18 23 23 12 32 86 29 8 8 14
1900 252 18 23 23 12 33 85 29 7 8 14
1910 259 19 24 23 12 33 89 30 7 8 14
1921 264 20 29 23 12 33 90 29 7 8 13
1930 272 20 28 24 13 35 94 31 7 7 13
1950 286 23 24 25 14 35 106 33 6 7 13
1961 270 70 24 32 139 5
1970 255 21 18 23 12 28 105 31 5 3 9
1980 245 20 16 19 10 25 113 28 4 3 7
1991 300 22 20 21 12 29 150 31 3 2 10
2001 323 24 21 21 13 29 168 31 4 2 10
2011 329 24 21 21 13 28 171 33 6 2 10
2021 344 25 20 21 13 28 186 34 7 2 10

* Počet domů
V seznamech míst za léta 1869 až 1950 je pro jednotlivé obce počet domů uváděn, ale bez zřetelného rozlišení na domy obydlené a neobydlené. Z metodiky sčítání v roce 1921, která byla pravděpodobně vypracována už pro první moderní sčítání v roce 1869 a s určitými doplňky se tradovala i v následujících cenzech, lze usuzovat, že až do roku 1910 jde o celkový počet domů, tj. obydlených a neobydlených celkem. V letech 1921, 1930 a 1950 je výslovně řečeno, že jde o domy obydlené i neobydlené (v roce 1950 byla sečtena i většina víkendových chat, takže údaje u typicky rekreačních obcí zde vybočují z časové řady). V letech 1961 až 1980 se uvádějí data o počtu domů trvale obydlených. Ze sčítání v roce 1961 byl publikován počet domů pouze za obce, takže v mnoha případech nebylo možné uvést tyto údaje zvlášť za jednotlivé části obce. Od roku 1991 jde opět o celkový počet domů (obydlených i neobydlených).

 

 


SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 1991-2001-2011-2021


1) Obyvatelstvo podle pohlaví

datum sčítání 3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 27.3.2021
Obyvatelstvo celkem 845 850 814 823
v tom pohlaví muži 415 415 389 412
ženy 430 435 425 411

2) Obyvatelstvo podle věku

datum sčítání 3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 27.3.2021
Obyvatelstvo celkem 845 850 814 823
v tom ve věku 0 – 14 let celkem 198 141 107 133
muži 97 55 45 69
ženy 101 86 62 64
15 – 64 let celkem 544 597 552 497
muži 282 314 275 254
ženy 262 283 339 243
65 a více let včetně nezjištěno celkem 103 112 153 193
muži 36 46 68 89
ženy 67 66 85 104

3) Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

datum sčítání 3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 27.3.2021
Muži celkem 415 415 389 412
z toho svobodní 171 144 171
ženatí 206 224 216 194
rozvedení 10 14 33
ovdovělí 9 15 14
registrované partnerství
nezjištěno
Ženy celkem 430 435 425 411
z toho svobodné 159 143 148
vdané 208 215 209 191
rozvedené 13 19 17
ovdovělé 46 53 55
registrované partnerství
nezjištěno

4) Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání

datum sčítání 3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 27.3.2021
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 647 709 707 690
z toho nejvyšší ukončené vzdělání základní vč. neukončeného 244 179 135 78
střední vč. vyučení (bez maturity) 283 336 305 308
úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné včetně nástavbového 107 165 184 193
vyšší odborné vzdělání, konzervatoř 16 17
vysokoškolské 12 24 49 68
bez vzdělání 2 5 3
nezjištěno 23

5) Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

datum sčítání 3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 27.3.2021
Obyvatelstvo celkem 845 850 814 823
Pracovní síla 447 425 385 406
v tom zaměstnaní 439 406 356 393
z toho pracující důchodci 8 60
osoby na mateřské dovolené 3 4
z toho zaměstnanci 323 279 294
zaměstnavatelé 10 5
osoby pracující na vlastní účet 47 65
nezjištěno 29
nezaměstnaní 8 19 29 13
Osoby mimo pracovní sílu 398 424 413 416
z toho nepracující důchodci 228 223
osoby na rodičovské dovolené 16
žáci, studenti 116 112
Nezjištěno 16 1

6) Obyvatelstvo podle národnosti

datum sčítání 3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 27.3.2021
Obyvatelstvo celkem 845 850 814 823
z toho národnost česká 839 840 620 528
moravská 2 2
slezská 2
slovenská 5 5 2 8
polská 1 1 1 1
německá 1
romská
ruská
ukrajinská 1
vietnamská 1
neuvedeno 2 184 285

7) Obyvatelstvo podle náboženské víry

datum sčítání 3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 27.3.2021
Obyvatelstvo celkem 845 850 814 823
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru 485 381 108 101
z toho Církev římskokatolická 474 358 97 41
Církev československá husitská 2 1 1 1
Českobratrská církev evangelická 13 2 2
Věřící – nehlásící se k církvi, náboženské společnosti nebo směru 50 86
Bez náboženské víry 160 374 211 323
Neuvedeno 445 313

8) Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka

datum sčítání 3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 27.3.2021
Domy celkem 300 323 329 344
z toho obydlené 227 229 236 244
z obydlených podle druhu domu rodinné domy 220 220 228
bytové domy 5 5 6
z obydlených podle vlastníka domu fyzická osoba 216 219 214 234
obec, stát 4 2 1 1
bytové družstvo 3 3
jiná právnická osoba 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) 14 6
kombinace vlastníků
nezjištěno 2
v tom podle období výstavby nebo rekonstrukce 1919 a dříve 32 24
1920 – 1945 17
1946 – 1970 42
1971 – 1980 47 44
1981 – 1990 41 39
1991 – 2000 27 24
2001 – 2010 15 19
z obydlených podle vlastníka domu 2011 – 2015 16
2016 a později 10
nezjištěno 9

9) Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti

datum sčítání 3.3.1991 1.3.2001 26.3.2011 27.3.2021
Obydlené byty celkem 264 282 288 303
z toho právní důvod užívaní bytu ve vlastním domě 215 206 227
v osobním vlastnictví 11 37 29
družstevní 29 18 8
jiné bezplatné užívání bytu 22
nájemní/pronajatý 7 8 7
jiný důvod užívání bytu 6
nezjištěno 12

Zdroj: Historický lexikon obcí ČR 1869-2005; Český statistický úřad, www.scitani.cz

Comments are closed.