ZÁMEK

ZÁMEK

1927

kolem roku 1900

Významnou památkou Libice je také zámek ležící na jihozápadním okraji obce. Byl postaven Václavem Rudolfem Haugvicem v roce 1709 jako jednoduchá jednopatrová barokní stavba s hospodářským stavením, doložen roku 1719. V letech 1862-64 ho přestavěl Benedikt Boleslav z Rittersteinu. Barokní jádro stavby bylo rozšířeno o severní trakt, který byl zcela přestavěn ve slohu windsorské gotiky. Stará budova zámku byla ozdobena věžičkami s cimbuřím ve stejném duchu byla přestavěna i někdejší severní hospodářská budova, k níž byla přistavěna vysoká věž. Vystřídalo se zde mnoho vlastníků. Benedikt vymohl roku 1795 na císaři Františku II. povýšení Libice na městys s právem trhů. Dalším z významných vlastníků byl Karel Girtler z Kleebornu, který jako první začal na našem území pěstovat jetel. Po roce 1907 přistavěl předsíň. Po baronu Kleebornovi, který zemřel v roce 1924, podědila zdejší velkostatek jeho sestra Eugenie Girtler z Kleebornu. 1. června 1925 ho prodala následujícím občanům: p. Ing. Jar. Hostanovi, majiteli velkostatku ve Spačicích, Aloisu Hostanovi, presidentu soudu v Košicích a paní Bohumile Firkušné, choti hostinského z Chotěboře. Zámek zůstal proto neobydlen.

1960

kolem roku 1940

V roce 1948 byl zámek znárodněn. V roce 1949 dalo ministerstvo zemědělství zámek do vlastnictví obce. Starožitnosti, hlavně zbraně, ze zámku byly převezeny do Žlebů a do Prahy. Stát do objektu umístil národní výbor, poštu, zdravotní ordinaci i byty, vedle věže vystavěl kulturní dům se zázemím, další budovy proměnil v traktorovou stanici a kanceláře JZD, zbořil některé další stavby, včetně brány a plotů, pokácel řadu stromů, vyasfaltoval nádvoří a v přízemí do průčelí umístil desku malíři Jiřímu Hurníkovi. V roce 1958 místní národní výbor dokončil generální opravy zámku, kterou předešlého roku nedokončil Stavební podnik z Chotěboře.

1986

1965

Po roce 1989 se i libický zámek vrátil původnímu majiteli v restituci. K osobnímu předání došlo v roce 1993. Zámek poté střídal majitele, ale žádný do něj neinvestoval a zámek začal chátrat. Obec se ho snažila koupit, ale zabránil tomu nedostatek financí. Nakonec se podařilo v roce 2008 přilákat investora v podobě soukromé společnosti z Brna a ta zámek i s přilehlým parkem a budovami koupila od pana Frindta. Z nařízení pracovníků památkové péče ihned začala s nejnutnějšími opravami střechy. Koncem roku 2010 byla dokončena oprava zámecké věže a ukončena první etapa rekonstrukce střechy. Při ní dělníci odstranili v některých místech rozpadlé krovy a stropy, které hrozily zřícením. Obnova a zpřístupnění zámku budou podle majitele stát kolem 30 milionů korun. Necelé 2,5 milionu už společnost dala za jeho koupi, stavební úpravy spolykají zhruba 28 milionů. Na dalších 10 se odhaduje rekonstrukce hospodářských budov, nádvoří a zámeckého parku.

 

Comments are closed.