KROMĚŠÍN

Kroměšín / Obstův mlýn (30. léta 20. stol.)

Nedaleko Libice na levém břehu Doubravy leží na návrší dvůr a zaniklá osada Kroměšín (v listinách Kromišná, od osobního jména Kromiša). Již ve 13. století zde stávala ves s malou tvrzí, která však není písemně doložena. Roku 1278 byl majitelem Budislaus de Crumatschingen, 1314 Prsibezlaus de Cromeschin (Přibyslav z Kroměšína), do roku 1373 je uváděn Czenka de Kromiessina (Čeňka z Kroměšína), poté bratři Vavřinec a Zvěst z Michalovic. Po zničení za husitských válek se roku 1454 uvádí jen jako pustý dvůr, při němž byla později obnovena ves, majitelem je Hertvík ml. z Rušinova.

 V letech 1536-1563 jako součást panství Předboř, 1563-1650 panství Bezděkov, po roce 1630 v době 30-leté války ves zaniká. 1650-1701 patří panství Nový Studenec a od roku 1701 byl zpustlý dvůr připojen k Libici. Roku 1787 se setkáváme s názvem Kromieschin nebo Kroanischna, 1843 Kromieschin také Kromischna s malým zámkem a papírnou, 1854 Kroměšín osada obce Libice, 1868 a později jen jako místní část. Malý zámek je doložený až roku 1883 na mapě stabilního katastru, který dal postavit asi v poslední třetině 18. století Antonín Boleslavský z Rittersteinu jako prostou jednopatrovou budovu s mansardovou střechou, přičleněnou kolmo k jižnímu konci východního křídla hospodářského dvora a sloužící jen jako obytný a hospodářský objekt.

Po roce 1948 i s přilehlým dvorem připadl Státnímu statku Chotěboř. Poté ještě několikrát změnil majitele. V 60. letech minulého století zde bylo postaveno několik zemědělských budov, které jsou i dnes využívány pro chov skotu. Mezitím se o zámek nikdo nestaral, ani po převzetí statku se zámečkem po roce 1990 soukromou zemědělskou společností již nešlo chátrající zámek zachránit. Majitel proto provedl koncem roku 2003 a začátkem roku 2004 demolici. Po zámečku nyní již nezbyly žádné stopy a na jeho místě je louka. Jen v jeho těsné blízkosti stojí pouze opravená sýpka, kdysi součást zámeckého hospodářství.


Zdroj: Kronika Libice nad Doubravou (1958); Pamětní kniha (1928); Wikipedie

Comments are closed.