JERRY JELINEK – „POZDRAV Z LIBICE PO VÍCE NEŽ 50 LETECH“

LIBICE NAD DOUBRAVOU – BERWYN (CHICAGO,USA)

Jelínkovi (1927)

„Svět je malý“, i tak by se dal parafrázovat tento článek. Vzdálenost vzdušnou čarou z městysu Libice nad Doubravou do Berwynu (Chicago, USA) je 7 417,75 km. I když se to může někomu zdát jako nepřekonatelná vzdálenost, dnešní svět umí v komunikaci na dálku divy. Velkou zásluhu na tom mají i všudypřítomné sociální sítě. Díky nimž jsem získal kontakt na pana Jerryho (Jaroslava) Jelinka, dnes žijícího v Berwynu (předměstí Chicaga, USA). Nejen pro obyvatele Libice bych rád převyprávěl jeho životní příběh.

Píše se rok 1910 a na cestu za příbuznými do amerického Chicaga se vydávají manželé Jelínkovi, Marie (rozená Kapičková z Bojanova u Seče) a Jaroslav (z Kladrub u Libice n/D). Zde se jim narodily dcery Anna, Marie a synové Eduard a Jaroslav (narozen 1919, Jerry). Protože se jim stýskalo po domově, na dálku kupují statek v Libici, který stával vedle budovy školy (dnes č. p. 12). A v roce 1921 se celá rodina vrací do rodícího se Československa. Jerry a ostatní sourozenci navštěvují libickou školu. V roce 1932 se narodila třetí dcera Jaroslava.

škola a statek (1938)

Zhoršující se situace v Evropě, která nakonec vyústila ve druhou světovou válku, starost o statut dětí mající americké občanství a možného rozdělení rodiny, si vyžádala těžké rozhodnutí. Návrat zpět do USA. Statek koupil pan Vavroušek pro svoji dceru. Ještě půl roku žily obě rodiny pod jednou střechou. V létě roku 1936 se Jelínkovy odstěhovali do Chicaga. Při cestě lodí do Ameriky nastal problém, kdy nechtěli na palubu pustit nejmladší dceru Jaroslavu, z důvodu českého občanství a podezření na černý kašel. Po přímluvě rodina odcestovala celá.

Po návratu do USA musel Jerry čekat, než mu bude 18 let, aby mohl nastoupit do práce. Proto pomáhal svému strýci a rozvážel ráno do domů mléko. V 18 letech začal pracovat ve firmě, která se zabývala výrobky ze železa jako ploty, brány, zábradlí apod., a zde pracoval až do svých 68 let. Se svou ženou Sylvií, která měla slovenské rodiče, se seznámil na jedné taneční zábavě a v červnu roku 1949 se vzali. Spolu mají dceru Dianu a syny Jerryho a Rona. Diana (62 let) je svobodná, bezdětná a žije v Californii. Jerry ml. (60 let) žije s manželkou v Illinos a mají dva syny Jerryho a Brada. Ron (57 let) je ženatý, bezdětný a žije ve Washingtonu DC.

Jerry Jelinek a jeho žena Sylvia (2004)

Pan Jerry byl velký kutil a rád vařil převážně českou kuchyni. Hodně chodili s manželkou a spoustou českých přátel na české taneční zábavy. Protože nikdy nechodil do americké školy, mluví a čte perfektně anglicky, ale nenaučil se dobře anglicky psát. Stále dobře ovládá češtinu.

Oba dva si velice rádi povídají a milují humor, pan Jerry si velice rád prohlíží staré fotografie a po více než 76 letech stále vzpomíná na Libici, kterou ve svých 17-ti letech opustil. Stále si pamatuje jména některých tehdejších představitelů obce a sousedů, jako pana řídícího učitele Josefa Tillmanna, učitele Jana Špačka, faráře Antonína Tvrdíka, hospodského Františka Pazderku, obchodníky Arnolda Riemera, Groha, sousedy Pilného, Zárubu a další.

Poslední kontakt s Libicí měl pan Jerry asi v roce 1961, kdy z Libice dostal pohlednici. Jeho sestry Jaroslava a Anna navštívily Libici později už s manželi (asi v 60-tých letech), ale Jerry návštěvu nikdy neuskutečnil a čím je starší, tím více lituje, že to neudělal.

obsah dopisu do USA

Berwyn je jedno z předměstí Chicaga, má zhruba 65 tisíc obyvatel. Byl založen českou komunitou, dále byl rozdělen na německou, italskou, slovenskou, polskou a jiné národnostní části, nejvíce tu bylo ale Čechů. Čeština byla všude, v obchodech, na poště, v bankách, ve školách a byla povinná i pro členy městské policie. Češi postavili tisíce domů, desítky škol i kostely. Ještě před 20 lety zde bylo slyšet češtinu nebo možno nakoupit v českých obchodech. Dnes je situace taková, že domy, které Češi postavili, obývají Mexičané, celé bývalé české čtvrtě chátrají a jsou součástí černošských ghett. Jinak je Berwyn čisté a poklidné předměstí.

První kontakt proběhl na začátku letošního roku díky sociální síti Facebook, od té doby se vše odehrává přes mail anebo dopisy zasílané poštou. Panu Jerrymu jsem zaslal několik novodobých pohlednic, také několik starý fotografií a výpisky z kronik, což pro něj bylo veliké překvapení. I nadále zůstávám s Amerikou v kontaktu.

Tento článek je publikován s výhradním souhlasem Jerryho Jelinka. Velice tímto děkuji jemu, jeho rodině a paní Miloslavě Jobové.

Autor: Bc. Vladimír Stehno

JAK ŠEL ČAS:

  • 29.12.2011 – první kontakt přes facebook
  • 24.01.2012 – hovor se Chicagem
  • 25.01.2012 – poslán první dopis z Chicaga
  • 29.01.2012 – poslán první dopis z Libice
  • 06.02.2012 – dorazil první dopis do Libice
  • 27.02.2012 – dorazil první dopis do Chicaga
  • 24.04.2012 – dokončen první článek o příběhu pana Jerryho
  • 09.05.2012 – článek „Pozdrav z Libice po více než 50 letech“ vychází v Cestě vrchovinou

Comments are closed.