ARCHIVNÍ ORTOFOTO

Zajímá vás, jak vypadala naše Libice v dřívějších dobách? Díky archivu ČÚZK si můžete prohlédnout historické letecké snímky pořízené již od roku 1937 a porovnat podobu konkrétních míst se současností.

Ortofoto je georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu. Na ortofotu je fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny posuny obrazu vznikající při pořízení leteckého měřického snímku.

1949 vs 2022

 

rok pořízení ortofoto

1949

1950

1953

1956

1968

1975

2001

2004

2007

2009

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Zdroj:
© Český úřad zeměměřický a katastrální – https://ags.cuzk.cz/archiv/

Comments are closed.