O MĚSTYSU

Libice nad Doubravou je nejstarší obcí v podhůří Železných hor, nad pravým břehem řeky Doubravy. Leží v protáhlé kotlině nalézající se nedaleko plochého rozvodí Doubravy a Sázavy, asi 5 km severovýchodně od města Chotěboře v severovýchodní čísti okresu Havlíčkův Brod. Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 15° 42´ 15“ E, 49° 44´ 42“ N. Celé území se nachází na ploše 2 195 ha, z nichž tvoří 705 ha lesy a 1322 ha zemědělské půdy (z toho orná půda 807 ha). Nadmořská výška se pohybuje mezi 421 m (Libice) až 645 m (Spálava).

Žije zde 861 obyvatel. Městys je členem Sdružení místních samospráv ČR, Svazku obcí Podoubraví se sídlem v Chotěboři, který má 27 členů a MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.

ÚZEMNĚSPRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST
1146/48 – libický újezd
do 1420 – panství Vilémov (klášter)
do 1597 – panství Světlá nad Sázavou
1654 – Čáslavský kraj, panství N. Studenec
1757 – panství Libice nad Doubravou
1850 – okres Chotěboř
1868 – panství okresu Chotěboř
1949 – okres Chotěboř
1960 – okres Havlíčkův Brod
Status: Městys
Typ města: Ostatní obce
ZUJ (kód obce): 569020
NUTS5: CZ0631569020
LAU 1 (NUTS 4): CZ0631 – Havlíčkův Brod
NUTS3: CZ063 – Vysočina
NUTS2: CZ06 – Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Chotěboř
Obec s rozšířenou působností: Chotěboř
PSČ: 582 77

V Libici se nachází kromě základní sítě občanské vybavenosti (vodovod, plynofikace, kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod dokončenou v srpnu 2011), sbor dobrovolných hasičů, pošta, knihovna, malé zdravotní středisko, Mateřská a Základní škola (pro 1. – 5. roč.), fotbalové hřiště se zázemím, sportovní areál a dětské hřiště. K dispozici obyvatelstvu je i několik drobných řemeslníků, služeb, obchod a hospoda.

Dnešní Libice nad Doubravou a její okolí je perspektivní málo dotčené území s velkým přírodním potenciálem a kulturní krajinou. Od roku 1990 formuluje svou novou podobu a pozici pro plnohodnotný život obyvatelstva.

„VESNICE KRAJE VYSOČINA ROKU 2002

V roce 2002 se Libice nad Doubravou zúčastnila soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova. Do soutěže se zapojilo celkem 266 obcí ze 13 krajů (z kraje Vysočina 22 obcí). Zlatou stuhu, možnost užívat titul „Vesnice kraje Vysočina roku 2002“ a postup do dalšího kola získala Libice nad Doubravou. Modrou stuhou za společenský život získala obec Mladoňovice, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Kralice nad Oslavou a Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Vilémov. V celostátním kole se mezi prvními třemi Libice neumístila, ale bylo jí uděleno mimořádné ocenění za podporu turistiky a s tím související stylovou přestavbu Pilnova statku na kulturní a ubytovací zařízení.

Vesnice roku 1999 – krajské kolo: „Bílá stuha – za činnost mládeže“
Vesnice roku 2000 – krajské kolo: „3. místo“
Vesnice roku 2002 – krajské kolo: „Zlatá stuha – krajský vítěz“
Vesnice roku 2002 – celostátní kolo: „mimořádné ocenění za podporu turistiky (stylová přestavba Pilnova statku na kulturní a ubytovací zařízení)“
Vesnice roku 2012 – krajské kolo: „čestné uznání za rozvoj místních částí“
Vesnice roku 2013 – krajské kolo: „Diplom za podporu využívání volného času“

MÍSTNÍ ČÁSTI

Městys Libice nad Doubravou se skládá ze 7 katastrů, 7 územně technických jednotek a z 10 místních částí:
Barovice, Chloumek, Kladruby, Křemenice, Lhůta, Libice n/D, Libická Lhotka, Malochyně, Nehodovka, Spálava. (abecední pořadí)


BAROVICE

Souřadnice: 49°45’39 s. š., 15°45’2 v. d.
Nadmořská výška: 623 m
První písemná zmínka: 1556

V zápise je hovořeno jako o Bavorovicích. V roce 1600 patřily Kunatovi Dobřenskému z Dobřenic. V 18. a 19. století patřily k panství v Novém Studenci. V roce 1869 byla osadou obce Chloumek, v letech 1880-1890 jako osada Bárovice obce Chloumek v okrese Chotěboř, poté od 1900 do 1950 jako Barovice osadou obce Chloumek v okrese Chotěboř, od roku 1961 do roku 1985 částí obce Chloumek v okrese Havlíčkův Brod a od 1. července 1985 částí obce Libice nad Doubravou.


CHLOUMEK

Souřadnice: 49°46′30″ s. š., 15°44′35″ v. d.
Nadmořská výška: 642
První písemná zmínka: 1542

V roce 1869 – 1950 jako obec v okrese Chotěboř, 1961 – 1985 obec v okrese Havlíčkův Brod a od 1. července 1985 částí obce Libice nad Doubravou.


KLADRUBY

Souřadnice: 49°44’42 s. š., 15°44’40 v. d.
Nadmořská výška: 503 m
První písemná zmínka: 1398

Název pochází pravděpodobně od místních obyvatel, kteří káceli stromy, živili se dřevorubectvím. Původně byly majetkem vilémovského kláštera, v 17. století patřily Novému Studenci a v 18. století panství Štěpánov. Od roku 1869 do roku 1950 jsou osadou Bezděkova v okrese Chotěboř a od roku 1961 do roku 1976 částí obce Bezděkov u Libice nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod a od 30. dubna 1976 místní částí obce Libice nad Doubravou.


KŘEMENICE

Souřadnice: 49°46′22″ s. š., 15°46′2″ v. d.
Nadmořská výška: 621 m
První písemná zmínka: 1542

Křemenice bývala samostatným statkem, jenž byl pak spojen se statkem studeneckým. V roce 1869 – 1950 jako osada obce Chloumek v okrese Chotěboř, 1961 – 1985 část obce Chloumek v okrese Havlíčkův Brod a od 1. července 1985 částí obce Libice nad Doubravou.


LHŮTA

Souřadnice: 49°45′27″ s. š., 15°44′9″ v. d.
Nadmořská výška: 495 m
První písemná zmínka: 1556

V roce 1869 – 1950 obec v okrese Chotěboř, od roku 1961 část Libice nad Doubravou.


LIBICE NAD DOUBRAVOU (bez místních částí)

Souřadnice: 15° 42′ 15“ E, 49° 44′ 42“ N
Nadmořská výška: 421 m
První písemná zmínka: 1146
Podrobnou historii Libice nad Doubravou najdete na stránce Historie


LIBICKÁ LHOTKA

Souřadnice: 49°44’10 s. š., 15°42’9 v. d.
Nadmořská výška: 421 m
První písemná zmínka: 1383

Libická Lhotka nebo Žebráčí „villa Zebracziey Lhotye“ až do roku 1383 byl majitelem pán Wanko Bezchleb a z části i vilémovský klášter. V 15. století ji koupil rod Trčků z Lípy, roku 1536 ji dostal Jan Předbořský z Předboře, roku 1556 patřila k Uhrovu, později jako Lhota Žebračí roku 1591 patří panství ve Světlé nad Sázavou. Ve 30. leté válce byla osada vypálena a vypleněna a zůstaly zde dva domy. Od r. 1695 ke Studenci jako „Df Lhota Žebraczka“, od roku 1787 patří k Libickému statku – Lhota Žebraczka, 1843 jako Lhota žebračí, 1854 jako obec Libická Lhotka, 1868 jako osada obce Libice nad Doubravou. V 18. století se zde těžila hrnčířská hlína a místní obyvatelé se zabývali výrobou keramiky, proto se také užíval název „Džbánová“.


MALOCHYNĚ

Souřadnice: 49°42′28″ s. š., 15°43′54″ v. d.
Nadmořská výška: 553 m
První písemná zmínka: 1399

V roce 1869 Malochyň – osada obce Bezděkov v okrese Chotěboř, od roku 1880 do roku 1890 osada Malochýn, od roku 1900 do roku 1910 osada Malochyň v okrese Chotěboř. Od roku 1961 do roku 1976 část obce Bezděkov v okrese Havlíčkův Brod, od 30. dubna 1976 část Libice nad Doubravou.


NEHODOVKA

Souřadnice: 49°46′2″ s. š., 15°44′7″ v. d.
Nadmořská výška: 630 m
První písemná zmínka: 1542

V roce 1869 – 1950 jako osada obce Chloumek v okrese Chotěboř, 1961 – 1985 část obce Chloumek v okrese Havlíčkův Brod a od 1. července 1985 část obce Libice nad Doubravou.


SPÁLAVA

Souřadnice: 49°46’28 s. š., 15°43’46 v. d.
Nadmořská výška: 645 m
První písemná zmínka: 1556

V roce 1556 patřila panství Nový Studenec. Na návsi stojí více než 500 letá lípa, která sem byla dle pověsti zasazena na oslavu vítězství krále Jiříka z Poděbrad nad Matyášem Uherským v roce 1469. Nedaleko osady se nachází druhý nejvyšší vrch Železných hor, o němž je zápis z roku 1146 -1148. Vrch byl nazýván „Spálená hora“, což pravděpodobně souviselo se zapalováním signálních ohňů na Libické stezce. V roce 1869 Spalava osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v roce 1880 až 1890 osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v roce 1900 až 1910 pod názvem Spalava osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v roce 1921 až 1950 osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v roce 1961-1985 část obce Chloumek v okr. Havlíčkův Brod. Od 1. července 1985 část obce Libice nad Doubravou v okr. Havlíčkův Brod.


Počet obyvatel Libice a místních částí v letech 1869-2021 (podle SLDB)

Rok/Obec Libice n/D celkem Barovice Chloumek Kladruby Křemenice Lhůta Libice n/D Libická Lhotka Malochyně Nehodovka Spálava
1869 1904 118 168 189 106 254 662 189 58 57 103
1880 1939 136 196 206 105 228 684 181 54 57 92
1890 1788 108 154 170 108 209 654 185 54 56 90
1900 1752 98 157 167 102 240 608 195 44 56 85
1910 1765 124 183 143 87 237 618 176 47 49 101
1921 1762 122 181 141 81 232 616 178 61 62 88
1930 1519 115 139 132 69 200 549 165 42 38 70
1950 1137 73 95 101 50 150 441 122 29 22 54
1961 1110 89 79 106 46 114 439 140 24 23 50
1970 999 89 75 78 38 95 417 127 19 17 44
1980 890 89 44 53 45 72 454 94 10 6 23
1991 845 74 37 31 30 49 533 65 6 1 19
2001 850 72 34 25 30 41 555 57 14 1 21
2011 814 57 38 18 24 38 542 67 14 16
2021 823 43 33 19 18 40 571 76 7 4 12

* Počet obyvatel
V roce 1869 se zjišťovalo obyvatelstvo přítomné civilní, v letech 1880-1950 obyvatelstvo přítomné a v letech 1961-1991 obyvatelstvo bydlící, tj. hlášené v obci k trvalému pobytu, i když bylo dočasně nepřítomné. V roce 2001 zahrnuje údaj o počtu obyvatel všechny osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem (cizinci s přechodným pobytem na území ČR, pokud doba jejich pobytu přesáhla 90 dnů). Při sčítání v roce 2011 je uveden počet obyvatel obvykle bydlících.

Počet domů Libice a místních částí v letech 1869-2021 (podle SLDB)

 

Rok/Obec Libice n/D celkem Barovice Chloumek Kladruby Křemenice Lhůta Libice n/D Libická Lhotka Malochyně Nehodovka Spálava
1869 244 19 22 21 13 30 85 27 7 7 13
1880 261 19 28 22 13 31 89 29 7 8 15
1890 253 18 23 23 12 32 86 29 8 8 14
1900 252 18 23 23 12 33 85 29 7 8 14
1910 259 19 24 23 12 33 89 30 7 8 14
1921 264 20 29 23 12 33 90 29 7 8 13
1930 272 20 28 24 13 35 94 31 7 7 13
1950 286 23 24 25 14 35 106 33 6 7 13
1961 270 70 24 32 139 5
1970 255 21 18 23 12 28 105 31 5 3 9
1980 245 20 16 19 10 25 113 28 4 3 7
1991 300 22 20 21 12 29 150 31 3 2 10
2001 323 24 21 21 13 29 168 31 4 2 10
2011 329 24 21 21 13 28 171 33 6 2 10
2021 344 25 20 21 13 28 186 34 7 2 10

* Počet domů
V seznamech míst za léta 1869 až 1950 je pro jednotlivé obce počet domů uváděn, ale bez zřetelného rozlišení na domy obydlené a neobydlené. Z metodiky sčítání v roce 1921, která byla pravděpodobně vypracována už pro první moderní sčítání v roce 1869 a s určitými doplňky se tradovala i v následujících cenzech, lze usuzovat, že až do roku 1910 jde o celkový počet domů, tj. obydlených a neobydlených celkem. V letech 1921, 1930 a 1950 je výslovně řečeno, že jde o domy obydlené i neobydlené (v roce 1950 byla sečtena i většina víkendových chat, takže údaje u typicky rekreačních obcí zde vybočují z časové řady). V letech 1961 až 1980 se uvádějí data o počtu domů trvale obydlených. Ze sčítání v roce 1961 byl publikován počet domů pouze za obce, takže v mnoha případech nebylo možné uvést tyto údaje zvlášť za jednotlivé části obce. Od roku 1991 jde opět o celkový počet domů (obydlených i neobydlených).


Zdroj:
http://www.risy.cz
http://www.vesniceroku.cz
Historický lexikon obcí ČR 1869-2005
Český statistický úřad
Ottův slovník naučný (03, 12, 14, 15, 16, 18, 23)
Wikipedie

Comments are closed.