VÝROČÍ

Významné události v datech a jejich výročí v tomto roce.

2023
VÝROČÍ UDÁLOST DATUM UDÁLOSTI
898 let první údaj o existenci kostela 1125
877 let první písemná zmínka o Libici 1146
640 let Libická Lhotka – první písemná zmínka 1383
625 let Kladruby – první písemná zmínka 1398
626 let Malochyně – první písemná zmínka 1399
481 let Chloumek – první písemná zmínka 1542
481 let Křemenice – první písemná zmínka 1542
481 let Nehodovka – první písemná zmínka 1542
467 let Barovice – první písemná zmínka 1556
467 let Lhůta – první písemná zmínka 1556
467 let Spálava – první písemná zmínka 1556
351 let postavena fara 1672
314 let postavena jednopatrová barokní budova zámku 1709
292 let zdejší pivovar začal vařit pivo 1731
232 let učitel Josef Kratochvíl začal pěstovat brambory 1791
137 let zřízen c. k. poštovní a telegrafní úřad 1886
123 let založen Spořitelní a záložní spolek pro školní obec Libice (Kampelička) 1900
118 let zdejší pivovar přestal vařit pivo 1905
116 let do obce zaveden první telefon 1907
116 let začátek pěstování jetele 1907
95 let Josef Tillmann zakládá pamětní knihu obce 1928
88 let vybudován první vodovod v obci 1935
65 let Aloisem Brtkem založena nová kronika obce 1958
28 let uděleno právo používat znak a prapor obce 1995
24 let založeno Divadelní společenstvo libických dětí 1999
21 let vesnice roku 2002 kraje Vysočina 2002
20 let založen fotbalový klub 2003
38 let otevřen „nový“ kulturní dům 23.2.1985
67 let založeno JZD v Libici a v Libické Lhotce 13.3.1956
81 let odvezeny dva zvony z kostela na roztavení 18.3.1942
62 let úmrtí malíře Jiřího Horníka 30.4.1961
161 let položen základní kámen nové školy 8.5.1862
54 let letecká nehoda u Hradiště 10.5.1969
71 let slavnostní otevření „starého“ kulturního domu 13.5.1951
140 let založení sboru dobrovolných hasičů 14.5.1883
34 let otevření nové hasičské zbrojnice 19.5.1989
130 let započata přístavba 2. patra školy 12.6.1893
140 let povodní zničena brusírna a leštírna skla A. Pešouta 20.6.1883
159 let dokončena stavba nové školní budovy 1.9.1864
107 let narození malíře Jiřího Horníka 5.9.1916
228 let povýšení obce na městys a uděleno právo pořádat dva výroční a čtyři dobytčí trhy 7.9.1795
102 let odhalen pomník obětem první světové války 15.9.1921
17 let znovu udělení statutu MĚSTYS 10.10.2006
24 let otevření Pilnova statku 16.10.1999
129 let řádné vyučování v dostavěné škole 22.10.1894
121 let vysvěcen nový hřbitov při cestě na Leštiny 26.10.1902
65 let zrušen zdejší lihovar 1.11.1958
72 let v kulturním domě zřízeno kino 9.12.1951
77 let otevření mateřské školy v 1. poschodí školy 10.12.1946
68 let otevřeno nové jevistě „starého“ kulturního domu 18.12.1955
149 let založen první kroužek divadelních ochotníků 26.12.1874

Zdroj:
Kronika Libice nad Doubravou (1958)
Pamětní kniha (1928)

Comments are closed.