MAJITELÉ / PŘEDSTAVITELÉ OBCE

MAJITELÉ OBCE

 • 14. stol. – Libice náležela klášteru vilémovskému.
 • po r. 1480 – Libice s Lichnicí majetkem Hynka Krušiny z Lichtenburka
 • Do bitvy bělohorské – Jiří Adam z Roupova – svobodný pán na Studenci
 • Po bitvě bělohorské – 1623 – Marie Magdalena Trčková z Lobkovic
 • 1636 – Jindřich Kustoš ml. – svobodný pán ze Zubří a Lipky
 • 1727 – hrabě Jindřich Karel Metternich poté hrabě Děpolt Buttler z Kaltenbachu
 • 1731 – svobodný pán Norbert František Haugvic z Biskupic
 • 1759 – rytíř Václav František Heymerle poté Laryšové ze Lhoty
 • od r. 1775 – svobodný pán Antonín Leopold Boleslavský z Rittersteinu
 • od r. 1907 – Karel Girtler z Kleebornu
 • 1. 6. 1925 – Jaroslav Hostan
 • 1948 – znárodnění majetku Jaroslava Hostana

PŘEHLED PŘEDSTAVITELŮ OBCE

funkce: rychtář
do roku 1846 – Josef Kintel
1846 – Jan Maška
do roku 1848 – Josef Petr
funkce: starosta
1848 – Josef Březina, první starosta
1853 – Josef Petr
1856 – Josef Culek
1869 – Josef Záruba
1871 – František Procházka
1875 – Josef Kliment
1885 – Josef Křivský
1911 – Václav Maška
1913 – Václav Vltavský
1919 – Josef Málek
1922 – Antonín Němec, mlynář
1926 – František Hanousek
1927 – Jan Groh
1932 – František Hanousek
1938 – Jan Málek
funkce: předseda MNV
1945 – Josef Ročeň, první předseda MNV
1946 – Jiljí Záruba
1949 – Jindřich Novotný
1951 – Antonie Vltavská
1953 – Jan Pleskač, Libická Lhotka
1961 – Bronislav Pecháček, Lhůta
1964 – Jaroslav Lédl
1971 – Jan Pleskač, Libická Lhotka
1976 – Josef Nádvorník
1981 – Josef Exner
funkce: starosta
1990 – Jaromír Saidl
od roku 2006 – Václav Venhauer

Autor: Bc. Vladimír Stehno

Zdroj: Kronika Libice nad Doubravou (1958), Pamětní kniha (1928), 100 let požárního sboru Libice nad Doubravou – 1883 až 1983 a další.

Comments are closed.