BETLÉM HLINSKO

  • Urbanisticky a architektonicky hodnotný celek roubených a zděných domů nazývaný Betlém
  • Vzdálenost od Libice: 20 km

Urbanisticky a architektonicky hodnotný celek roubených a zděných domů nazývaný Betlém se nachází v historickém centru města Hlinska na pravém břehu Chrudimky. Od poloviny 18. století byl tento prostor mezi kostelem a náměstím zastavován domky drobných řemeslníků, převážně hrnčířů a tkalců. Přízemní roubené domy se sedlovými střechami měly zpravidla jedinou světnici, síň s “černou“ kuchyní a komoru. Postupně k nim přibývaly malé kůlny, chlívky a stodůlky. Jedinou výzdobu prostých domků tvořily lomenice s malovaným okřídlím, nápisy na záklopových prknech a makovičky ve vrcholu štítu.

Roubené domy s bílými spárami pokrývaly šindelové střechy. Od konce 19. století opatřovali zdejší obyvatelé stěny různobarevnými vápennými nátěry a střechy postupně překrývala „térovaná“ lepenka. Mezi dřevěnými domky se v 19. století začaly objevovat i zděné domy s jednoduchými klasicistními prvky. Roku 1995 byl Betlém vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury a vedle Veselého Kopce je významným expozičním celkem Souboru lidových staveb Vysočina.

Zdroj: Betlém Hlinsko

Comments are closed.