LÁNSKÁ LÍPA + PAMÁTNÉ STROMY

  • 700 letá lípa
  • Vzdálenost od Libice: 2,5 km

Roste v obci Lány. Obvod kmene 720 cm, výška 25 m, odhad stáří 700 let.
V dřívějších dobách byla lípa hraniční a signální strom na Libické stezce.

 

 

Další památné stromy v okolí

Na území CHKO Železné hory je 14 památných stromů. Ty jsou jenom zlomkem zeleně, která v CHKO roste. Ostatní zeleň, ať už v sídlech, či volné krajině je také chráněna zákonem proti svévolnému ničení. V CHKO je mnoho dalších stromů, které by si vyhlášení za památné zcela jistě zasloužily, např. nevolnické stromy, či mohutné duby na hrázích rybníků.

Památné stromy na území CHKO Železné hory

1/ Dub letní – tzv. Žižkův Dub

Roste v obci Podhradí, pod hradem Lichnice.
Obvod kmene je 922 cm, výška 28 m, stáří 700-800 let.

2/ Jalovec obecný

Roste v obci Svídnice.
Obvod kmene je 105 cm a výška 8 m. Jedná se o tzv. dvoják.

3/ Smrk ztepilý

Roste u cesty ve Slavické oboře.
Obvod kmene je 520 cm v 0,5 m výšky, výška stromu je 32 m,
odhad stáří 160 let. Jednalo se o čtyřkmen, jeden z hlavních kmenů se
v roce 1999 při nárazovém větru odlomil.

4/ Platan javorolistý

Roste v obci Běstvina. Obvod kmene je 535 cm,
výška stromu je 20 m, obvod koruny 55m.

5/ Duby letní

3 kusy, které rostou na zahradě domu v obci Běstvina.
Obvody kmenů jsou 435 cm, 400 cm, 345 cm, výška stromů cca 20 m,
obvody korun cca 60 m. Stáří cca 250 – 300 let.

6/ Klokočovská lípa

Více informací na stránce Klokočovská lípa.

7/ Jilm habrolistý

Roste v osadě Přemilov. Obvod kmene 420 cm, výška 30m, odhad stáří 220 let.

8/ Lípa srdčitá

Roste u bývalé tvrze Lipka nedaleko Horního Bradla. Obvod kmene je 802 cm, výška
27 m obvod koruny 85 m,
stáří cca 600 let.

9/ Lípa velkolistá

Roste v obci Kameničky, nedaleko Trhové Kamenice. Obvod kmene je 713 cm, výška 27 m,
obvod koruny 42 m, stáří cca 450 let

10/ Lípa srdčitá – tzv. Spálavská lípa

Roste v osadě Spálava, nedaleko Chloumku. Obvod kmene je 590 cm, výška 23 m,
odhad stáří 525 let. Mezi lidmi se traduje, že bylazasazena v roce 1469 naoslavu
vítězství krále Jiřího z Poděbrad nad Matyášem Uherským.

11/ Lípa velkolistá – tzv. Lánská lípa

Roste v obci Lány. Obvod kmene 720 cm, výška 25 m, odhad stáří 700 let.
V dřívějších dobách byla lípa hraniční a signální strom na Libické stezce.

12/ Kaštanovník setý

Roste pod nejvyšším vrcholem Železných hor – Horním Vestcem
v nadmořské výšce cca 660 m n.m. Obvod kmene je 2,7 m, výška 9m, obvod koruny 37 m.
Odhad stáří je cca 180 let.

13/ Duby u Chotěboře

11 ks dubů, katastrální území Chotěboř. Obvody stromů od 2,8 po 6,8 m,
výška stromů je cca 20 m.

14/ Lípa velkolistá

Roste v bývalé osadě Štikov, nedaleko obce Slavíkov. Obvod kmene je 710 cm,
výška 20 m, odhad stáří 600 let.

Zdroj: CHKO Železné hory

Comments are closed.