LICHNICE

  • zřícenina hradu ze 13. století
  • Vzdálenost od Libice: 22 km

Zřícenina hradu stojí na skalnatém návrší ( 480 m n m ) vzniklém přerušením hřebene Železných hor dvěma roklemi – na severozápadě Lovětínskou a na jihozápadě Hedvikovskou. Hrad dal stavět patrně roku 1250 Smil ze Žitavy. Kolem roku 1330 Jindřich z Lichtenburka prodal Lichnici králi Janu Lucemburskému. Hrad byl dáván často do zástavy a jeho správu prováděli králem jmenovaní purkrabí. Roku 1350 císař Karel IV. hrad vykoupil a určil, že nesmí být nijak odloučen od korunního majetku. Sám na hradě roku 1370 pobýval. Od roku 1377 byl hrad dáván věnem českým královnám.

V průběhu staletí hrad neustále měnil své majitele, mezi kterými byl například Jiří z Poděbrad, Jindřich Vít ze Rzavého nebo rod Trčku z Lípy. Roku 1649 byl chátrající hrad z rozkazu císaře Ferdinanda III. pobořen, aby nemohl sloužit jako sídlo loupeživých žoldnéřů. Roku 1747 koupili Lichnici s panstvím Millessimové, kteří jej roku 1800 věnovali šlechtické nadaci v Praze. Roku 1932 získal zříceninu hradu klub českých turistů a započaly opravy. Po roce 1950 převzal Lichnici stát a v současné době je ve správě Města Třemošnice.

Comments are closed.