LIPNICE NAD SÁZAVOU

  • Vzdálenost od Libice: 37 km
  • hrad a muzeum Jaroslava Haška

Hrad byl založen na počátku 14. Století. V roce 1319 se stal jeho držitelem Jindřich z Lipé. V roce 1436 se dostal do rukou Trčků z Lípy, za nichž byl významně pozdně goticky přestavěn. Renesanční přestavba pak proběhla ve druhé polovině 16. století. Za třicetileté války obsadili hrad Švédové, které se odtud snažilo vypudit císařské vojsko. Ve druhé polovině 17. a v 18. století byly užívány již jen některé části hradu. Roku 1869 Lipnice vyhořela a rychle se proměnila ve zříceninu. Její zkáza vyvrcholila destrukcí podstatné části velké věže v roce 1916. Od roku 1925 probíhají s přestávkami až do současnosti památkové úpravy.

Lipnice nad Sázavou je neoddělitelně spojena se jménem spisovatele Jaroslava Haška, autora světoznámého díla Osudy dobrého vojáka Švejka.V Lipnici prožil J.Hašek poslední léta svého života. Spisovatel Jaroslav Hašek zemřel ve svém domku 3.ledna 1923 a je pochován na místním starém hřbitově v blízkosti náměstí. V jeho domku je zřízen památník s expozicí vztahující se ke spisovatelově životu a dílu.

Zdroj: www.hrad-lipnice.cz

Comments are closed.