PŘEHRADA PAŘÍŽOV

  • Vzdálenost od Libice: 18 km
  • údolní přehrada na řece Doubravě z let 1909 – 1913 – jedna z prvních přehrad v českých zemích

Účel přehrady Pařížov je částečná ochrana území před povodněmi, nalepšení minimálních průtoků energetické využití ve vestavěné MVE. Gravitační zděná hráz z lomového kamene má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem s dvojitou cementovou omítkou.

Hladina v nádrži se reguluje dvěma základovými výpustěmi. Při maximální hladině je celková kapacita obou výpustí 33,14 m3.s-1. Obtoková štola rozměrů 3 x 4,5 m má klenbový tvar, délku 142 m a spád 0,6 %. K využití energetického potenciálu přehrady byly v letech 1991 – 1992 na obou hrázových spodních výpustech instalovány MVE s Bánkiho turbínami.

Podnětem k výstavbě přehrady byly povodně v letech 1885, 1888 a 1897. Na jaře roku 1909 byla stavba zahájena pracemi na obtokové štole a stavbou ochranného kamenného jezu napříč údolím. V srpnu 1913 byla přehrada dokončena a bylo započato s napouštěním nádrže. Předpokládalo se, že k naplnění dojde během čtyř týdnů, nádrž však byla plná již čtvrtý den vlivem přívalové vody z průtrže mračen v oblasti Železných hor. Přehrada tak obstála při náročné zkoušce.

Zdroj: www.pla.cz – Povodí Labe

Comments are closed.