VODNÍ NÁDRŽ SEČ + OHEB

  • Vzdálenost od Libice: 16 km
  • údolní přehrada na řece Chrudimce, rekreační oblast, zříceniny hradu Vildštejn a Oheb

Přehrada Seč byla postavena na řece Chrudimce v letech 1925 až 1934. V roce 1947 byla do provozu uvedena špičková vodní elektrárna a vyrovnávací nádrž Padrty. Účelem vodního díla je zadržení vody v nádrži pro zlepšování průtoku v níže ležícím úseku řeky Chrudimky, vodárensky využívaným skupinovým vodovodem zásobujícím města Chrudim a Pardubice, pro energetické využití vody ve vodních elektrárnách, pro částečnou ochranu území pod nádrží před povodněmi, pro zajištění minimálního průtoku v řece Chrudimce, k rekreaci a rybaření. S nedalekou chráněnou krajinou oblastí Železné hory je přitažlivou turistickou lokalitou. Přehrada má obloukovou 42 m vysokou a 165 m dlouhou hráz. Technickou raritou je dřevěné potrubí přivádějící vodu k hydroelektrárně.

Na jejích skalnatých bocích se nacházejí zříceniny hradů Vildštějn a Oheb.
Hrad Oheb byl postaven ve 14. století a .roku 1553 byl již neobydlený. Sám název je odvozen od náhlé změny toku řeky Chrudimky, dříve zvané Ohebka, ze západního směru zpět na východ. V geologické minulosti tekla řeka dále k západu a vlévala se pod hradem Lichnice do pradávné Doubravy. Svahy kolem zříceniny patří ke stejnojmenné přírodní rezervaci.

Comments are closed.