VESELÝ KOPEC

  • skanzen lidové architektury Vysočiny
  • Vzdálenost od Libice: 15 km

Při návštěvě Veselého Kopce si návštěvník vybaví obrázky Josefa Lady. Skanzen se nachází na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů. Místní kraj poskytl ideální místo pro výstavbu skanzenu. Odpovídala jejich představám o životě na venkově. Z původních domků stojících na Veselém Kopci se dochovala chaloupka bezzemka – příbytek nejchudší vrstvy. Ostatní stavby byly převezeny z okolních vesnic.

V současné době tvoří skanzen téměř třicet objektů. Tvoří osadu, která přináší svědectví o životě a práci a zábavě drobných rolníků 19. a 20. století. K vidění jsou budovy jako špýchar, ovčín, výměnek, čtyřboká stodola pokrytá šindelem, zvonička z Jeníkova, usedlost z Lezníku, haltýř se studánkou, suška ovoce ze Stříteže, suška lnu, hájenka z Kozojed, včelín, vodní olejna z Damašku, mlýn, usedlost z Mokré Lhoty, stupník na tlučení třísla, výměnek ze Širokého Dolu aj.

Zdroj: Skanzen Veselý Kopec

Comments are closed.