ČASOVÁ OSA

Důležité časové milníky a zajímavosti městyse Libice nad Doubravou.

Důležité časové milníky a zajímavosti městyse Libice nad Doubravou.

1907

– zaveden první telefon v Libici
– k zámku přistavěna předsíň
– začíná se s pěstováním jetele
– povoleno vyučování evangelického náboženství

1911

– po opravě nově vysvěcen kostel (15. října)

1913

– pro kostel zakoupeny panem baronem nové varhany za 3000 K

1914

– zakoupena nová hasičská stříkačka

1915

– ukončena výroba v brusírně skla A. Pešouta

1916

– odvezeny 3 zvony z kostela na roztavení (říjen)
– v čp. 16 se narodil malíř Jiří Horník (5. září)

1919

– Sdružení katolické mládeže hraje divadlo

1920

– provedena elektrifikace obce, proud dodáván z vodní turbíny mlynáře Františka Němce
– posvěcen nový zvon o váze 104 kg za 2 364 Kč (1. květen)

1921

– odhalen pomník obětem první světové války (15. září)

1922

– místo Sdružení katolické mládeže založen Orel-tělocvičná jednota

1924

– založeno meliorační družstvo za účelem odvodnění pole u Čihadel

1927

– pořízeny dva nové zvony do kostela (17. duben)

1928

– založena pamětní kniha obce (Josef Tillmann)

1929

– první autobus na lince Chotěboř-Libice-Třemošnice

1930

– provedena nová elektrifikace obce

1933

– postavena Baťova prodejna obuvi (čp. 28)

1935

– vybudována první vodovodní síť a to v krátkém čase od 1. 10. do 31. 12.
– do školy zaveden vodovod, zatím do 1. patra

1936

– založen první „Sportovní klub“

1937

– postaven komín u zdejšího lihovaru

1941

– otevřena lidová škola zemědělská (13. říjen)
– rozpuštěny spolky v obci (Orel, atd.)

1942

– odvezeny dva zvony z kostela na roztavení (18. březen)

1945

– založena místní organizace Komunistické strany Československa (22. červen)

1946

– elektrifikace Libické Lhotky
– znárodnění budovy pivovaru
– odškolena obec Kladruby
– otevřena mateřská škola v 1. poschodí školní budovy (10. prosinec)

1947

– zrušena stáčírna piva Jeníkovského pivovaru v pivovaru

1948

– zrušena lidová škola zemědělská (1. červenec)
– zaveden telefon do školy (2. březen)

1949

– znárodnění zámku, přidělen obci
– zahájena přestavba zámeckých stájí na kulturní dům

1950

– oprava kostela, zjednodušena věž

1951

– slavnostně otevřen kulturní dům (13. květen)
– v obci zaveden rozhlas
– v kulturním domě zřízeno kino (9. prosinec)

1952

– založena tělocvičná jednota Sokol

1953

– zámek uvolněn pro účely obce (ordinace, poradna pro matky, MNV, rozhlas, oddací síň, pošta, spořitelna, knihovna a matriční kancelář)

1954

– započata stavba trvalého jeviště v kulturním domě
– odškolena obec Dolní Sokolovce

1955

– otevřeno nového jeviště kulturního domu (18. prosince)

1956

– založeno JZD v Libici a v Libické Lhotce (13. březen)
– generální oprava školní budovy

1958


– generální oprava zámku
– založena kronika obce a divadelního spolku Aloisem Brtkem
– upraveno a vydlážděno náměstí, uprostřed park (dokončeno 1959)
– zrušen zdejší lihovar (1. listopad)

1959

– rozšířena a znovu vybudována silnice do Chotěboře (dokončena 1960)

1961

– sloučení místních národních výborů Libice a Lánů
– Národní škola přejmenována na Základní devítiletá škola
– zemřel malíř Jiří Horník, narozen v čp. 16 (30. duben)
– založena druhá tělocvičná jednota Sokol (duben)

1962

– samoobsluha z bývalého hostince čp. 37 (21. březen)
– otevřen prodej mléka a pečiva v čp. 32
– dřevěný mostek přes Cerhovku k Sokolovcům nahrazen železobetonovým

1967

– rozšířen hřbitov a oplocen

1968

– staví se na louce za farou (dnešní ulice Farská)

1969

– letecká nehoda u Hradiště (10. květen)
1969 – započata stavba obchodního domu
– demolice lihovaru (dokončeno 1971)

1973

– otevřen nový obchodní dům (leden), staré obchody zrušeny a prodány
– otevřena zahrada MŠ (1. červen)
– zbourán komín u lihovaru
– založena třetí tělovýchovná jednota Sokol

1974

– na průčelí zámku umístěna pamětní deska rodáka akademického malíře Jiřího Horníka

1975

– opraven zámek a kulturní dům

1976

– sloučením s Libicí zaniká samostatná obec Bezděkov (1. květen)
– oprava střechy a omítek na kostele (dokončena 1977)

1978

– dokončena stavby nové márnice u hřbitova
– příprava na stavbu společensko-kulturní budovy
– stavba teletníku v Libici – dokončena 1979

1981

– I. etapa výstavby kulturního domu (jídelna, kuchyň, kotelna) – dokončeno 1983

1983

– II. etapa výstavby kulturního domu (kulturní sál) – dokončen 1985

1985

– otevřen nový kulturní dům (23. únor)
– sloučením s Libicí zaniká samostatná obec Chloumek
– stavba velkokapacitního kravína (dokončena 1988)

1986

– zahájena stavba nové hasičské zbrojnice (květen)
– založen TJ Sokol Libice n/D (21. březen)
– vyhlášena přírodní rezervace Údolí Doubravy

1988

– přístavba obchodního domu (dokončena 1989)


Zdroj:
Kronika Libice nad Doubravou (1958); Pamětní kniha (1928)

Comments are closed.