ČASOVÁ OSA

Důležité časové milníky a zajímavosti městyse Libice nad Doubravou.

Důležité časové milníky a zajímavosti městyse Libice nad Doubravou.

1989

– otevření nové hasičské zbrojnice (19. květen)
– založena odbočka OF (Občanské fórum)

1990

– odtržení obcí Bezděkov, Lány, Sloupno a Dolní Sokolovce od Libice
– veřejná sbírka na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého (9 500 Kč)
– zřízena školní družina, umístěna v bodově zámku

1991

– vyhlášeno CHKO Železné hory

1992

– rekonstrukce čp. 47 na nový obecní a poštovní úřad a knihovnu (dokončena 1993)

1993

– zámek vrácen v restituci
– obec iniciuje založení Svazku obcí Podoubraví
– založeno nové Zemědělsko-obchodní družstvo (27. květen)
– začala stavba rybníka pod Libicí (dostavěn v roce 1995)

1994

– obec kupuje zchátralý objekt Pilnova statku
– školní družina přesunuta do klubovny mládeže

1995

– 200-leté oslavy povýšení na městys
– uděleno právo používat znak a prapor
– na kostelní věž se vrátily hodiny
– zakoupena první hasičská cisterna Š 706

1996

– oslavy 850 let od první písemné zmínky
– mateřská škola slaví 50 let od svého založení

1997

– započata rekonstrukce Pilnova statku

1999

– otevřen Pilnův statek – turistická ubytovna (16.-17. říjen)
– provedena plynofikace obce
– obec oceněna „Bílou stuhou“ v soutěži Vesnice roku 1999, za výjimečné úspěchy při práci s dětmi a mládeží
– založeno Divadelní společenstvo libických dětí

2001

– otevřena nová cyklostezka č. 5127 procházející obcí

2002

– vesnice roku 2002 kraje Vysočina
– opraven a vysvěcen mariánský sloup (18. srpen)

2002

– třetí místo v soutěži Vesnice roku 2000 v kraji Vysočina
– zrušeny složky Základní škola, mateřská škola a školní jídelna; založena složka „Základní škola a Mateřská škola Libice nad Doubravou“

2003

– oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
– dokončeno fotbalové hřiště
– založen fotbalový klub

2004

– zhotoven projekt na fotbalové kabiny

2005

– snaha o navrácení statusu městys

2006

– oslava výročí 860 let od první písemné zmínky
– Libice opět používá status městys (10. říjen)
– 60 let od založení mateřské školy

2007

– po 17 letech obnoveno vítání občánků
– zrušeno Zemědělsko-obchodní družstvo
– zahájena rekonstrukce varhan v kostele
– zakoupena hasičská cisterna Tatra 815
– opět oživena družba s SDH Libice nad Cidlinou

2008

– 3. ročník novodobého masopustního průvodu
– zámek kupuje soukromá firma z Brna, začínají nejnutnější opravy
– zahájena stavba zázemí pro fotbalové hřiště (4. květen)
– oslavy 125 let od založení sboru dobrovolných hasičů (17.-18. květen)
– výstavby ZTI pro nové rodinné domy (červen-prosinec)
– restaurování varhan v kostele

2009

– SDH pořádá „Pohár IZS“ (19. září)

2010

– zahájena stavba čistírny odpadních vod (19. duben)
– koncert Carmina Burana (28. srpen)
– dokončena oprava zámecké věže a I. etapa opravy střechy

2011

– Masopustní průvod Libicí a Libickou Lhotkou (19. únor)
– slavnostní otevření fotbalových kabin (7. květen)
– první roční noční hasičské soutěže „O VELKOU CENU ŽELEZNÝCH HOR“ (10. červen)
– zahájen zkušební provoz biologické čistírny odpadních vod (25. červenec)
– slavnostní otevření biologické čistírny odpadních vod (5. srpen)
– oslava 65. let od otevření mateřské školy dne 10.12.1946 (26. listopad)

2012

– druhý roční noční hasičské soutěže „O VELKOU CENU ŽELEZNÝCH HOR“ (8. červen)
– stavba dětského hřiště za budovou úřadu městyse
– slavnostní otevření dětského hřiště za budovou úřadu městyse (15. září)

2013

– „Diplom za podporu využívání volného času“ v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013
– obsáhlá výstava starých fotografií „Libice a osady v minulosti“ (22.-31. březen)
– první NOC KOSTELŮ v kostele sv. Jiljí v Libici nad Doubravou (24. květen)
– oslavy 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů v obci (25.-26. květen)
– Diplom za podporu využívání volného času v soutěži Vesnice roku 2013 Kraje Vysočina (19. červen)
– první letní kino za budovou ÚM (23. srpen)

2014

– tradiční masopustní průvod Libickou Lhotkou a Libicí nad Doubravou (22. únor)


Zdroj:
Kronika Libice nad Doubravou (1958); Pamětní kniha (1928)

Comments are closed.